Các khoá học hiện tại

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ hạng II

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ hạng II
Khoá học

Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021

Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021
Khoá học

HƯỚNG DẪN HỌC TRÊN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LMS

HƯỚNG DẪN HỌC TRÊN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LMS
Khoá học