Available courses

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ hạng II

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ hạng II
Course

Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021

Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021
Course

HƯỚNG DẪN HỌC TRÊN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LMS

HƯỚNG DẪN HỌC TRÊN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LMS
Course